خوب در قدم اول باید بدانیم که هواپیما دو نوع ارابه فرود دارد. نوع اول زیر بال و یا بدنه هست که ارابه فرود اصلی یا Main Landing Gear نام دارد. برای حفظ تعادل هم زیر دماغه ارابه فرود دیگری نصب میشود که Nose Landing Gear نام دارد.
هر دوی این ارابه های فرود برای کاهش مقاومت در برابر هوا و همچنین جلوگیری از کنده شدن در شدت بالای جریان هوا در سرعتهای بالای 800 کیلومتر که در پرواز عادی هستند پس از تیک آف یا اوجگیری در بدنه جمع میشود. Read more