مقالات علمی

خوب طریقة خواندن TAFO هم تقریبا مثل METAR هست فقط فرق های ناچیزی دارد.
 (برای راحتی در توضیح قسمتهای مختلف روی هر قسمت یک عدد گذاشته ام)

خوب طریقة خواندن TAFO هم تقریبا مثل METAR هست فقط فرق های ناچیزی دارد.
 (برای راحتی در توضیح قسمتهای مختلف روی هر قسمت یک عدد گذاشته ام)
 TAF OIII 230230Z 230624 32007MPS 9999 FEW040 SCT100
 TEMPO 0618 24008MPS 7000 FEW035 BKN100

 TAF 1- OIII 2- 230230Z 3- 230624 4- 32007MPS 5- 9999 6- FEW040 7- SCT100
 8TEMPO 9- 0618 10- 24008MPS 11- 7000 12- FEW035 13- BKN100
 1-کد فرودگاه مربوطه
 2-تاریخ و ساعتی که گزارش صادر شده 23 نشان دهنده تاریخ (روز) 0230Z نشان دهنده ساعت به وقت UTC
 3-تاریخ و ساعت پیش بینی هوا 23 نشان دهنده تاریخ (روز) 0624 نشان دهنده ساعاتی که مربوط به این گزارش میباشد به این معنی که این گزارش مربوط به ساعت 06 صبح تا 24 بامداد به وقت UTC میباشد
 4-سمت و سرعت باد 320 جهت وزش باد و 07MPS سرعت باد (متر بر ثانیه)
 5-دید افقی زمانی که دید رو به صورت 9999 میدهد یعنی دید بالای 10 کیلومتر است و هیچ محدودیتی برای دید وجود ندارد
 6-7- مقدار و ارتفاع ابر
 8- TEMPO به معنی موقتا است یعنی موقتا از ساعت
 9- ساعتی که هوا برای آنها پیش بینی شده از ساعت 06 تا 18
 10-سمت و سرعت باد
 11- دید افقی
 12-13-مقدار و ارتفاع ابر

bad-weather

برگرفته از : aerospacetalk.ir