مقالات علمی

خوب در قدم اول باید بدانیم که هواپیما دو نوع ارابه فرود دارد. نوع اول زیر بال و یا بدنه هست که ارابه فرود اصلی یا Main Landing Gear نام دارد. برای حفظ تعادل هم زیر دماغه ارابه فرود دیگری نصب میشود که Nose Landing Gear نام دارد.
هر دوی این ارابه های فرود برای کاهش مقاومت در برابر هوا و همچنین جلوگیری از کنده شدن در شدت بالای جریان هوا در سرعتهای بالای 800 کیلومتر که در پرواز عادی هستند پس از تیک آف یا اوجگیری در بدنه جمع میشود.

خوب در قدم اول باید بدانیم که هواپیما دو نوع ارابه فرود دارد. نوع اول زیر بال و یا بدنه هست که ارابه فرود اصلی یا Main Landing Gear نام دارد. برای حفظ تعادل هم زیر دماغه ارابه فرود دیگری نصب میشود که Nose Landing Gear نام دارد.
هر دوی این ارابه های فرود برای کاهش مقاومت در برابر هوا و همچنین جلوگیری از کنده شدن در شدت بالای جریان هوا در سرعتهای بالای 800 کیلومتر که در پرواز عادی هستند پس از تیک آف یا اوجگیری در بدنه جمع میشود.

اما مشکل آنجاست که هواپیما در مراحل تقرب و فرود در چک لیست به مرحله باز کردن چرخها برسد اما چراغهای باز شدن چرخها و قفل شدن آنها روشن نشود. این یکی از بدترین چیزها برای خلبان است. اصطلاحا” میگویند Landing gear ها down نشده اند!
معمولا یکی دو بار خلبان سعی در بستن و باز کردن مجدد میکند اما این نوع چرخها طوری طراحی شده اند که اگر باز نشوند تکرار این کار معمولا” بی فایده است. در اینجاست که خلبان باید روند فرود بدون چرخ را اجرا کند.

Yak 42

شایعترین نوع باز نشدن چرخ مربوط به دماغه است یعنی چرخهای زیر بدنه باز میشوند اما چرخ دماغه باز نمیشود. بدترین نوع باز نشدن چرخها هم آن است که چرخهای زیر بدنه باز نشوند و یا بدتر یکی باز شود و دیگری بسته بماند.

در یک فرود عادی ابتدا با رانش معکوس نمودن موتورها توسط Thrust Reverser سرعت هواپیما ناگهان کم میشود و سپس با ترمزهای روی چرخها توقف صورت می گیرد اما هیچ کدام اینها در یک فرود بدون چرخ معنا ندارد و این خطرناکترین چیز است.

اولین قدم در این روند کاهش سوخت است. معمولا” خلبان فقط در حدی سوخت نگه میدارد که بتواند مرحله فرود را حداکثر دو بار انجام دهد. یعنی اگر یکبار در حین فرود مشکل ایجاد شد و مجبور به اوجگیری و تکرار مراحل شد ایرادی پیش نیاید. سوخت بیشتر خیلی خطرناک است زیرا منجر به انفجار می تواند شود.

با تخلیه سوخت یا dumping و رسیدن به حد حداقلی لازم خلبان اقدام به تقرب میکند. در این شرایط روی باند فرودگاه دو نوع ماده پاشیده میشود. در ابتدای باند ترکیب ماده ای که سطح را می پوشاند بیشتر به فوم شبیه است و در ادامه بیشتر به نوعی ماسه مصنوعی شبیه است که موجب کاهش سرعت و توقف شود.

اگر فرود بدون چرخ دماغه باشد فرود روی چرخهای عقب طبق معمول صورت میگیرد اما سعی می شود تا سر حد امکان دیرتر دماغه پایین بیاید تا شانس حادثه کمتر شود.

اما اگر چرخهای زیر بدنه باز نشوند کار خیلی سخت میشود چون ممکن است در لحظه تماس با باند هواپیما آتش بگیرد و یا چند تکه شود به خصوص اگر چرخهای عقب به طور نامتقارن باز شده باشند ممکن است بال کلا” کنده شود یا هواپیما از باند خارج شده و ملق بزند.

خوشبختانه در اغلب موارد بخش وسیعی از مسافران زنده از این نوع حادثه جان به در میبرند.