مقالات علمی

Brace for impact

در هنگام فرود اضطراری مسافران باید حالتی بگیرند که در صورت برخورد محکم هواپیما با زمین دست ها و پاهایشان به اطراف پرت نشده و صدمات ناشی از ضربات ثانویه به حداقل برسد .

Brace for impact

در هنگام فرود اضطراری مسافران باید حالتی بگیرند که در صورت برخورد محکم هواپیما با زمین دست ها و پاهایشان به اطراف پرت نشده و صدمات ناشی از ضربات ثانویه به حداقل برسد .
صدمات ناشی از ضربات ثانویه با حالت گیری مناسب بدن (مخصوصا سر) نسبت به سطوح اطراف در مدت زمان ضربه قابل کاهش می باشد. با خم شدن ، سفت کردن عضلات ،گرفتن جاهای مناسب و .. می توان از
پرت شدن دستها و پاها به اطراف جلوگیری نمود .

Seating in Emergency
حالتهای استاندارد:

مسافران باید یکی از حالت های زیر را در مواقع اضطراری بسته به نوع صندلی، جهت قرار گیری و فاصله بین دو صندلی انتخاب کنند، در تمامی حالت ها کمربند ایمنی باید بسته بوده و تا حد امکان محکم باشد .

1- در هواپیماهایی که دارای تعداد صندلی کم بوده یا فاصله بین صندلی آنها زیاد است (فرست کلاس) مسافران باید سر و سینه خود را روی ران پاها قرار دهند در این حالت سر باید بین دو دو پا قرار گرفته و به سمت پایین باشد و از قرار دادن سر به صورت مورب بر روی یکی از پاها خودداری کنند.

برای جلوگیری از پرتاب دست و پا به اطراف، با دست مچ پاها را بگیرند و اگر انعطاف بدنی لازم برای این کار را ندارند، دست های خود را زیر پاها حلقه کنند .


2- در صورتی که به علت تعداد صندلی زیاد در کابین فاصله بین صندلی ها کم باشد و یا مسافران به دلیل داشتن مشکلات فیزیکی قادر به قرار دادن سر و سینه بر روی پاها نیستند باید دستها را بر روی صندلی جلویی  قرار دهند. در این حالت سر باید در حلقه ایجاد شده بین دو دست قرار گیرد.

3- مسافرینی که جهت صندلی آنها به سمت انتهای هواپیما می باشد باید سر خود را بر روی پشتی صندلی خود گذاشته و به جای گره کردن دستها پشت سر، لبه صندلی را بگیرند .

4- در تمامی حالتها پاهای مسافران باید کاملا بر روی زمین و به لبه جلویی صندلی خود چسبیده باشد. خانم ها در صورت به پا داشتن کفشهای پاشنه بلند باید کفش خود را در بیاورند .

5- مسافران نباید از پتو یا بالشت بین اعضای بدن خود یا قسمتهایی که به آنها اتکا می کنند استفاده کنند. زیرا میزان جذب انرژی آنها بسیار پایین بوده و باعث افزایش احتمال ایجاد جراحت در اثر ضربات ثانویه می شوند، همچنین بعد از فرود آمدن مسافرین آنها را در راهرو ها انداخته که باعث ایجاد مانع در راهروها شده و در عملیات تخلیه مسافران اخلال ایجاد می کند .

6- کودکانی که توانایی نشستن بر روی صندلی را دارند باید حالتی که افراد بالغ می گیرند، بگیرند .

7- مسافرانی که نوزاد در بغل دارند باید از سر، گردن و بدن نوزاد مراقبت کنند و تا حد امکان نوزاد را به خود بچسبانند. همچنین برای جلوگیری از پرت شدن غیر ارادی دست و پا به اطراف و در نتیجه پرت شدن بچه،
بر روی نوزاد خم شوند.

8- مسافران حامله یا معلول نیز باید به کمک دیگر مسافران همانند افراد سالم حالت بگیرند . در صورت وجود صندلی ای که جهت آن به سمت انتهای هواپیما می باشد باید بر روی این صندلی ها نشانده شوند .

1

مهمانداران:

مهماندارن بستگی به جهت صندلی و نوع سیستم کمربند ایمنی که صندلی آنها به آن مجهز می باشد حالتهای زیر را دارند :

1-در صورت هم جهت بودن صندلی مهماندار با صندلی مسافران، مهماندار باید کاملا به پشتی صندلی
تکیه داده و سر را بر روی سینه قرار دهد،با دستها پاهای خود یا لبه صندلی را بگیرد و به هیچ عنوان با دستها کمربند ایمنی را نگیرد .

2- در صورتی که جهت صندلی مهماندار خلاف جهت صندلی مسافران باشد، مهماندار باید به صندلی کاملاً تکیه داده و سر خود را بحالت گفشار به پشتی صندلی قرارداده و از گره کردن دستها پشت سر خودداری کند.

- حالتهای فرود اضطراری مسافران هواپیما و هلیکوپتر یکسان می باشد .

- در صورتی که موقعیت اضطراری از پیش مشخص شده باشد مهمانداران باید به طور کامل اطلاعات بالا را به مسافران توضیح دهند و در صورتی که موقعیت اضطراری ناگهانی بوده و زمان به مقدار کافی نیست مهمانداران باید از جملات دستوری همانند Lean over یا Grab your ankle استفاده کنند .

برگرفته از aerospacetalk.ir