معرفی فرودگاه های ایران و جهان

فرودگاه مجموعه ای از افراد متخصص و تجهيزات و تاسيسات گوناگون كه بمنظور فراهم آوردن امكانات براي انجام پرواز هواپيماها و جابجايي ترابري هوايي نظامي و غير نظامي احداث و گرد آوري گرديده.همان گونه كه حمل و نقل دريايي نيازمند بندر ميباشد.فرودگاه را نيز ميتوان به بندر هوايي تشبيه كرد.كه لازمه ترابري هوايي ميباشد.

فرودگاه مجموعه ای از افراد متخصص و تجهيزات و تاسيسات گوناگون كه بمنظور فراهم آوردن امكانات براي انجام پرواز هواپيماها و جابجايي ترابري هوايي نظامي و غير نظامي احداث و گرد آوري گرديده.همان گونه كه حمل و نقل دريايي نيازمند بندر ميباشد.فرودگاه را نيز ميتوان به بندر هوايي تشبيه كرد.كه لازمه ترابري هوايي ميباشد.

فرودگاه و ترابري را ميتوان از پديده هاي تكنولوژي قرن بيستم بشمار آورد.با وجود عمر نسبتا كوتاه خود تحول چشمگيري را در زندگي انسانها بوجود آورده است.در كشورها و شهرهايي كه مراكز جمعيت و تجارت در فواصل نسبتا دور از يك ديگر قرار دارند.احداث و نگهداري راه هاي درجه يك و سربع السير و زمان جابجايي به لحاظ امكانات اجرايي و اقتصادي قابل توجيح نميباشد.لذا تنها راه حل قابل اطمينان براي جابجايي مسافرين و ارسال مايحتاج و محصولات اضطراري از جمله نظامي و پزشكي و حمل مجروحان و پشتيباني از شهرهاي شبكه حمل و نقل هوايي و فرودگاه مناسب بهره برداري استاندارد از آنها ميتواند.

 

mahshahr1

عظيم ترين سرمايه گزاري و برنامه ريزي مالي و انساني را در منطقه به خود مشغول و نقش اقتصادي-سياسي-اجتماعي و خدماتي داشته باشد.و بعنوان يك مجموعه مطمئن در خدمت اقتصاد و مردم و همگام با ديگر بخش هاي اقتصادي و اجتماعي منطقه در برنامه ريزي هاي آينده نقش داشته باشد.لذا فرودگاه ماهشهر  که در سال 1349 احداث و در سال 1370 توسعه یافت را ميتوان بعنوان يك ثروت ملي و اساسي براي شهر محسوب كرد.كه با سرمايه گزاري و رفع موانع و تجهيز آن ميتوان بخش عظيمي از نارسايي ها بويژه در زمينه سرمايه گزاري در منطقه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر و مجتمع بندري امام خميني(ره) را مرتفع نمايد.

 

فرودگاه بندرماهشهر


الف-فعاليت اصلي فرودگاه ماهشهر در حال حاضرتامين نظم و تربيت و تسريع در پذيرش و نشست و برخاست هواپيماها و جلوگيري از برخورد آنان با موانع و هواپيماهاي ديگر در فضاي كنترل شده و باند پروازي و taxi-way هاي فرودگاه طبق مقررات مصوب.
نگهداري و عملياتي نگهداشتن دستگاهها و سيستم هاي ناوبري و ارتباطي-هدايت هواپيماها و ارتباطات امنيتي حفاظتي.

آماده و عملياتي نگهداشتن كليه واحدهاي فرودگاهي با تجهيزات لازم براي پذيرش هواپيما و مسافرين آنان و مبادله اطلاعات هوانوردي و گزارشات جوي به فرودگاه مبداء و دريافت اطلاعات لازم براي آمادگي فرودگاه.

مطابق روز نمودن اطلاعات هوانوردي و هواپيمايي توسط مديريت فرودگاه.طبق كتاب AIP بين المللي هواپيمايي كشوري و انكس ها.

انجام پيشگيري هاي لازم در اطفاي حريق در هنگام سانحه و سوخت گيري و دستورات لازم براي نجات سر نشينان هواپيما بر اساس دستورالعمل هاي مصوب.

mahshahr2

پشتيباني و نظارت اجرايي بر امور حفاظتي و امنيتي و حراستي فرودگاه در چار چوب مصوبه شوراي امنيت ملي و دستور العمل هاي صادره از سوي سازمان هواپيمايي كشوري برا ي كليه فرودگاههاي كشور.

نظارت بر نحوه كار امور مسافرتها و شركت ها ي هواپيما يي و تهيه مانيفيست پروازي و حصول اطمينان از رعايت مقررات مربوطه با توجه به ظرفيت هواپيما و شرايط آب و هوايي. بررسي لود سامري LOAD SUMMARY پرواز و اسناد مربوط به پرواز.

نظارت بر امور خدمات رمپ پروازي و بار كليه امور مربوط به خدمات فرودگاهي.

نظارت روزانه از كليه تاسيسات و تجهيزات فرودگاهي اعم از سيستم ناوبري- برج-روشنايي باند پروازي –موتورهاي برق اضطراري –ماشين هاي ايمني زميني و آتش نشاني و حصول اطمينان از سالم بودن و كار آيي آنان و بررسي دفاتر ثبت گزارشات و وقايع روزانه كليه قسمت ها.

انجام هماهنگي هاي لازم با سازمان هواپيمايي كشوري-پدافند هوايي مركزي-پدافند نيروي هوايي در منطقه ماهشهر-و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران(اداره سوم عمليات)

هماهنگي لازم با استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري در مورد تطابق آخرين قوانين هواپيمايي و هوانوردي و فرودگاهي و اجراي توصيه هاي سازمان جهاني هواپيمايي كشوري ICAO (ايكائو)

تهيه و توزيع دستورالعمل هاي هوانوردي ( نوتام) و ارسال و هماهنگي آنان با اداره كل مراقبت پرواز اداره اطلاعات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري و فرودگاه بين المللي مهر آباد و ديگر فرودگاههاي هم جوار و براي آمادگي فرودگاه ماهشهر.

نماي زيبا از بزمين نشستن يك هواپيما درفرودگاه بندرماهشهر

ب-آمار مسافران ورودي و خروجي به صورت روزانه-ماهيانه- و ساليانه
آمار مسافران ورودي و خروجي از فرودگاه به طور روزانه و ميانگين به تعداد 500 تا 600 نفر در مواقعي كه ترافيك نشست و برخاست هواپيماها روزانه بين 4 پرواز تا 6 پرواز ورودي و خروجي باشد.

آمار مسافرين ورودي و خروجي بصورت هفتگي و ميانگين به تعداد 4500 تا 5500 نفر مياشد.

آمار مسافرين ورودي و خروجي بصورت ماهيانه و ميانگين به تعداد 22000 تا 24000 نفر خواهد بود.

آمار ساليانه مسافرين ورودي و خروجي از فرودگاه ماهشهر بين 288000 تا 300000 نفر ميباشد.

(تعداد پروازهاي روزانه-هفتگي –ماهيانه و ساليانه فرودگاه و نشست و برخاست نوع هواپيماها)

1. تعداد انجام پروازهاي روزانه فرودگاه . اعم از پروازهاي مسافري- نظامي و متفرقه به تعداد 6 تا 8 پرواز بطور روزانه.

2. تعدادپروازهاي هفتگي اعم از پروازهاي شركت هاي هواپيمايي- نظامي و متفرقه به تعدا 65 تا 80 پرواز.

3. تعداد پروازهاي ماهيانه با توجه به تنوع پروازها و نشست و برخاست آنان در فرودگاه و استفاده از سرويس هاي هوانوردي و فرودگاهي به تعداد 230 تا 260 پرواز.

4. تعداد پروازهاي ساليانه با توجه به توضيحات بندهاي فوق بطور ميانگين به تعداد 3000 پرواز از فرودگاه ماهشهر استفاده و از امكانات هوانوردي و فرودگاهي بهره مند ميشوند.

mahshahr a320ج-نوع هواپيماهايي كه در فرودگاه ماهشهر اعم از شركت هواپيمايي و نظامي و متفرقه و آموزشي نشست و برخاست مينمايدشركت هواپيمايي كيش اير –كاسپين-آسمان-تابان-ماهان-ارم-هواپيماهاي نيروي هوايي سپاه پاسداران-نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران –سازمان هواپيمايي كشوري-شركت نفت .

نوع هواپيماها توپولف TU 154 –هواپيمايي ايرباس A320- -فوكر F100 –بويينگ B 727 –بويينگ MD 82 –هواپيمايي جت چهار موتوره BA E - -هواپيماي نظامي ايلشن I L 84 –آنتونوف 74 و هليكوپترهاي سنگين ترابري ML .

د-كارهاي در دست اقدام و برنامه آينده فرودگاه

توسعه باند پروازي از 2700 متر فعلي به حدود 4000 متر با مقاومت P C N 80 توسعه سالنهاي ورودي و خروجي فرودگاه.

احداث ساختمان سپاه حفاظت فرودگاه.

احداث برج مراقبت پرواز با كليه تجهيزات پيشرفته به ارتفاع 5/27 متر.

توسعه پاركينگ هواپيماها براي توقف حداقل سه پرواز پهن پيكر.

احداث واحد سوختگيري هواپيما با نصب مخازن و تجهيزات استاندارد.

احداث ايستگاه آتش نشاني و ايمني زميني.

بازرگاني كردن واحد امور مسافرت همانند شركت هواپيمايي و ديگر فرودگاهاي كشور.

تامين و خريداري خودرو فرماندهي جهت واحد آتش نشاني.

تامين و خريداري تجهيزات زميني هواپيما از قبيل پلكان-بالابر بيمار –دستگاه APU-GPU

گفتنيست كه با توافق هیات دولت مبنی بر اعلام فرودگاه این شهر به عنوان مرز هوایی، این فرودگاه در آینده‌ای نزدیک بین‌المللی می‌شود.

منبع:سایت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ماهشهر